Microsoft Windows 10 Home - 64-bit with fast shipping and top-rated customer service.Once you know, you windows10sale.com! windows 10 sale

Ať žijí duchové! – ke stažení zdarma

Ať žijí duchové!  – ke stažení zdarma

Fantasy, Hudební, Komedie, Rodinný

Hrdiny veselé d?tské hudební komedie jsou chlapci a d?v?ata, kte?í vytáhnou do boje proti n?kterým dosp?lým ze své obce, když cht?jí prom?nit starý hrad v zem?d?lský objekt. Za vydatné pomoci duch?, rytí?e Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslík?, které rytí? p?ivolal, se jim poda?í dosáhnout cíle – hrad je opraven a p?edán do pé?e d?tí. Z Leontýnky, která si st?žuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretin? darované Dlouhým Jendou z lásky stane normální dívka…(oficiální text distributora)

Rok Vydání: 1977
P?vod: ?eskoslovensko
SlovenskoNech žijú duchovia!
Délka: 80 minut
Režie: Old?ich Lipský
Herci: Ji?í Sovák, Vlastimil Brodský, Dana Vávrová, Ji?í Procházka, Lubomír Lipský st., V?ra Tichánková, Ji?í Bruder, Adolf Filip, Ladislav Šimek, Petr Starý, Igor Nachtigal, David Vl?ek, Tomáš Holý, Ji?í Brož, Josef Bek, Míla Myslíková, Karel Effa, Erich Fichtner, Zden?k Srstka, Bohumil Koška, Jana Werichová, Lubomír Bryg, Ji?ina Bílá, Blažena Slaví?ková, R?žena Dvorská, Slávka Hamouzová, Vlasta Žehrová, Zdena Kvapilová, Ivana Blaná?ová, Oxana Valentová, Lucie Krátká, Renáta Oždianová, Pavlína Serbusová, Stanislava Coufalová, Lucie Klégrová, Bohumil Luxík, Tereza Brodská, Petr Vacek, Milada Ježková, Jan Gottlieb, Milan Hanák, Richard Hes, Robert Ku?era, Zden?k Zapletal, Vladimír Bárta, Zden?k Binko, Arnošt Böhm, Jan Brokl, Miroslav Brokl, Josef Brož, Vladimír ?umpelík, Václav Damašek, Ji?í Dolejš, Bed?ich Doležal, Petr Drozd, Zlatomil Fabinyi, Ji?í Fajt, Ji?í Flí?ek, Jan Geschmay, Josef Hejzlar, Richard Höfer, Václav Horák, Ladislav Hrab?, Josef Hrubý, Miroslav Chochola, František Jákl, Arnošt Jane?ek, Martin Janský, Zden?k Jezerský, Miroslav Jíra, Ji?í Kasík, Ji?í Kelbl, Jaroslav Klenot, Ji?í Klenot, Petr Klír, Josef Ko?í, Ji?í Kosek, Zbyn?k Krákora, Antonín Kramerius, Pavel Kudlá?ek, Ladislav Lahoda, Jaromír Lauer, Pavel Mat?jka, Zden?k Menger, Ji?í N?mec, Václav Pešák, Pavel Pet?ikov, Zden?k Plavec, Radek Podrabský, Petr Popelák, Miroslav Pospíšil, Vladimír Procházka, Stanislav Sedla?ík, Jind?ich Sejk, Old?ich Semerák, Ji?í Sládek, Karel Slepi?ka, Jaroslav Šanda, Vilém Šefl, Jaroslav Šimonka, Antonín Šneler, Jan Št?pánek, Vladimír Tišer, Jaroslav Tomsa, Stanislav T?ma, Miroslav Tupý, Jaroslav Vacek, Jaroslav Vaculík, Ji?í Vach, Vladimír Van?ura, Pavel Van?k, František Varhulík, Pavel V?chet, Jaromír Veselý, Karel Vítek ml., Karel Vítek st., Jaroslav Vlk, Ji?í Vohánka, Ludvík Wolf, Jaroslav Zamazal, Zden?k Živný, Petr Volek, Radovan P?enosil, Pavel Pelikán, Robert Antonín, Jaroslav Trkal, Petr Jákl st., Ivan Anthon, Jitka Dvorská, Radko Haken, Jaroslav Hampejs, Slávek Hu?ka, Karel Nikolau, A?ka Janoušková
Hodnocení: 81 %


Leave a Reply